تازه نفس

تازه نفس

ترک سیگار با حامد سلیمی

مطالب زیر بر اساس آرشیو لیست شده اند.

راهنمای درک نشانه ها در ترک سیگار

  • ۰
  • ۶۱
  • 1398/12/28

با شروع ترک سیگار سه علامت مهم در شما ظاهر می شود که اگر آنها را ندانی شرط میبندم دیر یا زود دوباره به دوران پر از دود و خاکستر سیگار بر میگردی…! تقریبا اکثر افرادی که ترک سیگارشان را نقض میکنند، همگی از...

استراتژیست ترک سیگار

  • ۰
  • ۸۹
  • 1398/12/25

وجه مشترک تمام قولهایی که برای ترک سیگار به خودت داده ای، تردیدی است که موقع اراده کردن در خودت احساس کرده ای: "نکنه اینبارم مثل دفعه قبل نتونم؟"