تازه نفس

تازه نفس

ترک سیگار با حامد سلیمی

مطالب زیر بر اساس آرشیو لیست شده اند.

آمادگی قبل از ترک سیگار با فرمول 338

  • ۰
  • ۱۸
  • 1399/01/11

چطور با رعایت یک فرمول سه مرحله ای ساده در عرض سه روز برای ترک سیگار آماده بشویم؟ احساس میکنی هنوز آماده ترک سیگار نیستی؟ چیز عجیبی نیست… راستش را بخواهی بدن و ذهن تو حتما یک چیزهایی می دانند! سیگار در دسته مواد...

راهنمای درک نشانه ها در ترک سیگار

  • ۰
  • ۷۲
  • 1398/12/28

با شروع ترک سیگار سه علامت مهم در شما ظاهر می شود که اگر آنها را ندانی شرط میبندم دیر یا زود دوباره به دوران پر از دود و خاکستر سیگار بر میگردی…! تقریبا اکثر افرادی که ترک سیگارشان را نقض میکنند، همگی از...

استراتژیست ترک سیگار

  • ۰
  • ۱۰۶
  • 1398/12/25

وجه مشترک تمام قولهایی که برای ترک سیگار به خودت داده ای، تردیدی است که موقع اراده کردن در خودت احساس کرده ای: "نکنه اینبارم مثل دفعه قبل نتونم؟"